Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

payday 2  // Posts tagged as "payday 2"

06 ม.ค. 2014

payday 2 | payday 2

ดาวน์โหลดเกมส์ PAYDAY 2 วางแผนปล้น ภาค 2 payday 2 | payday 2

ดาวน์โหลดเกมส์ PAYDAY 2 วางแผนปล้น ภาค 2

ดาวน์โหลดเกมส์ PAYDAY 2 วางแผนปล้น ภาค 2 เอาละก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเกมส์นี้มีเนื้อหา และเนื้อเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับ เพราะเราจะสวมบทบาทเป็นกลุ่มโจรเพื่อปล้นธนาคาร คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนแบบโจรเพื่อปล้นธนาคาร ... Download